TOPATELIER

TOP (Textiel Omschakelings Proces) atelier

2019 - 2020

concept

Lies Van Assche

partners

DOEK

Ivoc

Creamoda

Prospex Institute

een project van DOEK en Villanella

met de steun van

Vlaanderen Circulair

Kunstenaars/ontwerpers

  • Caro Peirs van Tropas Eloïse

  • Maës & Audrey Werthle van La Gadoue

  • Veerle Tytgat en Sophie De Somere van Triptiek

  • Hannah Vanspauwen van Paule Josephe

  • Soraya Wancour van Studio AMA

TOP (Textiel Omschakelings Proces) atelier wil tegen eind 2020 aantonen dat het wél rendabel en opschaalbaar kan zijn om in België hoogwaardige circulaire textielproducten te maken van post-consumer textielreststromen.

Dat doen we door het aanzetten tot onderzoek en kennisdeling tussen een aantal designers, productontwikkelaars, ophalers, sorteerders, sociale economie en de lokale confectie-industrie.

Van TexUp naar TOP-atelier

In het project TexUp onderzochten we enkele jaren geleden reeds de verschillende mogelijke circulaire ontwerp- en fabricageprocessen met lokale textielreststromen. Een groep ontwerpers werd toen uitgedaagd om upcycling-producten te ontwerpen met afgedankt textiel van een Antwerps hotel. Upcycling is het creatief proces waarbij afval als een hulpbron wordt beschouwd. Materialen worden op een slimme manier hergebruikt, waardoor ze een tweede leven en functie krijgen.

Uit TexUp leerden we dat er nog meer onderzoek en experiment nodig is omtrent het opschalen en vermarkten van upcycling producten. Wat vooral duidelijk werd, is dat lokale productie een must is. Echter is er momenteel niet genoeg aanbod om zo’n lokale productie te realiseren. Kwaliteitsnormen bij het vermarkten van upcycling producten moeten verder onder de loep genomen worden. En ook het duurzaam ophalen, verzamelen en sorteren van specifieke textielreststromen blijft een uitdaging.

Het denkwerk tijdens TexUp én het ontstaan van een enthousiaste beweging rond de herbestemming van lokale textielstromen resulteerden dan ook in het ontstaan van TOP-atelier. 

 

TOP-atelier in de praktijk

We maken werk van een sterk businessmodel en creëren, analyseren en testen nieuwe mogelijkheden in praktijk. Hiervoor gaan we in zee met verschillende Vlaamse confectieateliers. Die stellen hun specifieke knowhow en machinepark ter beschikking van ontwerpers en projectontwikkelaars die textiel reststromen een creatieve herbestemming geven. Het resultaat zal ons vertellen welke nodige technologieën en systeemaanpassingen er nodig zijn om een vlotte en duurzame herbestemming te kunnen aanbieden en welke criteria er nodig zijn om een goed en betaalbaar kwaliteitsproduct te garanderen.

We richten ons op een synergie tussen Vlaamse confectiebedrijven, sorteerders uit de sociale economie alsook ontwerpers en projectontwikkelaars die met restmateriaal aan de slag gaan. Dit partnerschap moet meer en betere mogelijkheden aanreiken om de textielmaterialen een nieuwe bestemming te geven en dit op een rendabele en sociaal verantwoorde manier. We betrekken ook de consument in het verhaal. We merken op dat de Vlaamse confectie-infrastructuur onderbenut wordt. Heel wat confectieateliers en hun machineparken worden vooral ingezet tijdens periodes van prototyping bij het stikken van modellen en kleine series, maar blijven regelmatig leeg staan. Er is dan ook heel wat ruimte en infrastructuur beschikbaar waar ontwerpers en projectontwikkelaars samen met de medewerkers van de ateliers aan de slag kunnen gaan met reststromen van textiel en aan re-manufacturing kunnen doen. Zo blazen we onze maakindustrie nieuw leven in en brengen we de productiestroom weer op gang, ook dát is circulaire economie.

FB_32.png
earth-1681722_1280.png