Textiel Blind Dates

van maart 2020 tot mei 2020

2020

kunstenaar

Lies Van Assche

partners 

DOEK

MoMu Antwerpen

Met steun van

Stad Antwerpen

Kunstplatform DOEK zet als organisatie in op het ontdekken van nieuwe regels en vormen. Het initiële concept van het project Sterrenstof was tweeledig: in de eerste fase zou er op straat gezocht worden naar textieltalent en textielverhalen, en dit proces zou gevat worden in de vorm van een broekzakreportage (foto’s genomen met de smartphone). In fase twee zouden de gevonden personen met textieltalent en textielverhalen uitgenodigd worden op een ontmoetingsatelier om kennis en verhalen uit te wisselen. Beide fasen kunnen omwille van de overheidsmaatregelen rond de COVID-19-crisis niet doorgaan in het voorjaar van 2020. Daarom herdenkt DOEK een digitale manier van ontmoeten rond textiel.  

 

Het uitdenken van waardevolle ontmoetingen op een digitale manier past perfect bij de missie van DOEK. Digitaal vergaderen of ontmoeten wordt vaak gezien als een tweederangs-alternatief voor een face-to-face ontmoeting. Als we echter bijvoorbeeld kijken naar de World Café Method of de regels rond betekenisvol vergaderen van Sociocratie 3.0 bekijken, zien we dat deze makkelijk te transponeren zijn naar een digitale omgeving. Deze concepten draaien rond het respecteren van de ander in de vorm van ‘deep listening’ en het duidelijk vooropstellen van het doel van de digitale ontmoeting. De zoektocht op straat wordt niet letterlijk vervangen door een zoektocht online, maar wordt vervangen door het concept van een digitale blind date, of een Textiel Blind Date.

Voor het project Sterrenstof blijft het einddoel het organiseren van een ontmoetingsatelier; dit zal in oktober of november 2020 plaatsvinden. Nu voeren we echter de eerste fase op een digitale manier uit. 

 

Via de websites, sociale media en nieuwsbrief van MoMu wordt bekendgemaakt dat DOEK experimenteert met nieuwe methoden om online betekenisvolle ontmoetingen te hebben omtrent textiel. Mensen kunnen zich hiervoor inschrijven door enkele vragen in te vullen. Op basis hiervan wordt door DOEK een match gemaakt tussen de verschillende kandidaten. In de loop van de maand mei nemen de duo’s contact met elkaar op en houden zij een conversatie over textiel: via gesproken of getypte woorden of via het doorsturen van beelden via digitale kanalen of via brieven. We vragen bij aanvang aan elk duo om na de ontmoeting een verslag door te sturen aan de projectcoördinator. Dit verslag kan de vorm aannemen van een klassieke samenvattende tekst, maar kan ook een reeks foto’s zijn die zijn doorgestuurd, een scherm- of video-opname van het gesprek, …