TEXUP

Upcycling Labo voor een lokale

textielreststroom

2015

concept

Lies Van Assche

Leen Hammenecker

een project van DOEK en Villanella

met de steun van

Stad Antwerpen

KBC

Ontwerpers

Laura Caroen

Neri De Meester

Katrijn Van de Velde

Erez Solo Rimon

DUO°BARABARA

TexUp biedt ontwerpers een kader voor praktijkgericht, innovatief onderzoek om de mogelijkheden en beperkingen van ontwerp- en fabricageprocessen te onderzoeken met een lokale textielreststroom. Vernieuwend omgaan met achtergebleven en afgedankt textiel van een Antwerps hotel,dat was de uitdaging die het project TexUp stelde aan een groep makers/ontwerpers/ kunstenaars. Laura Caroen, Neri De Meester, DUO°BARABARA, Erez Solo Rimon en Katrijn Van de Velde kregen twee maanden de tijd om van dit tweedehands materiaal een nieuw eerstehands product te maken en het zo terug tot leven te laten komen.