Sterrenstof 2.0

van januari 2021 tot 31 dec 2021

2021

kunstenaar

Lies Van Assche

partners 

MoMu Antwerpen

Middelheimmuseum

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen

Met steun van

Stad Antwerpen

Met Sterrenstof worden duo’s gevormd met textiel-talentspotters die in alle districten van Antwerpen op zoek gaan naar bijzonder textieltalent- en verhalen. Met Sterrenstof brengen we - over grenzen van praktijken en culturen heen - kunstenaars, ontwerpers en makers samen, die hun textieltalent en textielverhalen willen delen met ander textieltalent. Dat textieltalent maken we zichtbaar voor een breed publiek. Enerzijds brengen we de stedelijke praktijkgemeenschap rond textiel in kaart via een geborduurde stadskaart, waarop we samen met DOEK-community members in de loop van 2 jaar elke route en locatie in beeld brengen. Anderzijds organiseren we in het najaar “nomadische ontmoetingsateliers” in de publieke ruimte. Deze ontmoetingsateliers zijn een vorm van beleving/performance, waarvan een passant getuige kan zijn. Sterrenstof is een traject van drie jaar (2020 - 2022), waarbij alle districten van Antwerpen aangedaan worden en lokale partners nauw betrokken zijn. 

>> Lees meer over de eerste fase, waarin we digitaal vooronderzoek deden in ontmoetingen rond textiel met de Textiel Blind Dates

lees meer

Ontmoetingsateliers, een social-design concept van kunstenaar Lies Van Assche, faciliteren de ontmoeting en de interactie. Centraal staat de reciprociteit tussen de deelnemers, die aanzet tot co-creatie. Door het opzetten van deze nomadische inclusieve ruimte voor ontmoeting wil de kunstenaar door middel van het tonen van textieltalent en het vertellen van textiel verhalen, solidariteit in de stedelijke context laten groeien. Een ontmoetingsatelier is een artistieke vertaling die interculturele en intergenerationele ontmoeting wil bevorderen. Vanuit een gedeelde passie voor textiel willen we in de stedelijke context mensen van heel verschillende werelden en culturele achtergronden: makers, kunstenaars, ontwerpers, … bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld: een gepensioneerde dame die haar kennis over kantklossen wil delen met een studente mode en een borduursters uit Mexico. Ontmoetingsateliers faciliteren deze ontmoeting en de uitwisseling van kennis en hebben de ambitie om op deze manier  nieuwe  artistieke, sociaal-culturele en of erfgoed projecten te laten ontstaan.