PROCESSEN

CO-CREATIE

We zetten in op co-creatie en vooral op actieve participatie en hands-on projecten. We hanteren een inclusief beginsel en geloven dat er door kennisuitwisseling een rijker proces, meer inzicht en een beter resultaat kan ontstaan.  Met onze co-creatieprojecten willen we niet enkel een brug tussen diverse talenten bouwen maar ook kruisbestuivingen tussen verschillende disciplines, sectoren, gemeenschappen en organisaties doen ontstaan.

Duurzaamheid

Duurzaam textiel is een breed kader waar upcycling, verlenging van de levenscyclus, ecologisch textiel, het hergebruik van textielreststromen, c2c en circulair ontwerpen, allemaal kunnen toebehoren. Met de uitwerking van artistieke, social design en praktische onderzoeksprojecten en concepten rond duurzaam textiel wil DOEK een bewustmaking creëren rond duurzaam en eerlijk textiel. Een voorbeeld hiervan is TexUp. 

Textielambachten

Sommige nieuwkomers brengen vanuit hun thuisland waardevolle textielambachten mee, die van generatie op generatie zijn doorgegeven. DOEK maakt globaal en lokaal ambachtelijk textiel talent, zichtbaar en zet de schoonheid en rijkdom van dit textielambacht in de verf. Hiervoor ontwikkelden we een aantal processen die het werken met nieuwkomers en de focus op textiel in een breder cultureel kader plaatsen. We zetten in op hun competenties en talenten en laten hun bijzondere handwerktechnieken in contact treden met de rijke traditie van het Vlaams immaterieel cultureel erfgoed en het Vlaamse kunstenveld.

Ontmoeting, overdracht en uitwisseling van kennis en technieken staan hierbij centraal. We streven er blijvend naar om deze onzichtbare Living Human Treasures te detecteren in de stedelijke omgeving.

CO-WORKING

 

DOEK beheert een co-working space voor textiel waar ontwerpers, kunstenaars, ambachtslui, makers en organisaties tijdelijk industriële machines en een werkplek kunnen reserveren om eigen (duurzame) projecten te realiseren of om workshops te geven.

DOEK stimuleert nieuwkomers met professionele textielervaring door hen een residentie aan te bieden die hen toelaat om zelf te experimenteren en te groeien in creatief ondernemerschap.  

TALENTONTWIKKELING

Het brede cultuurlandschap

We connecteren nieuwkomers met ons uitgebreid netwerk en bieden werkervaring op niveau in het brede cultuurlandschap (podiumkunsten / TV / film / erfgoed / mode / design / kunst). Zo kunnen ze nadat ze hier aangekomen zijn verder bouwen aan hun professioneel portfolio en of nieuwe competenties ontwikkelen. Tegelijk zijn deze werkervaringen een kans om de Nederlandse taal te oefenen.

Ontmoetingsateliers

In een ontmoetingsatelier komt superdivers textiel talent samen om kennis, vaardigheden en verhalen te delen. 

We brengen kunstenaars, designers, makers en ambachtslui samen, waarbij wederzijdse kruisbestuiving kan leiden tot nieuwe artistieke, social-design of innovatieve concepten. Ook hier oefenen nieuwkomers Nederlandse  taal en breiden ze hun sociaal en professioneel netwerk uit.

Workshops en kunsteducatieve projecten

In opdracht en in eigen beheer ontwikkelen we kunsteducatieve concepten en workshops rond duurzaam textiel, herbestemming van textielreststromen en textielambachten. Een voorbeeld van zo’n kunsteducatieve workshop is Tour d’Anvers. We leren nieuwkomers hoe ze hun ambachtelijke expertise optimaal kunnen doorgeven en samen met hen ontwikkelen we workshops en kunsteducatieve projecten.