ONTMOETINGSATELIERS

Kennisoverdracht door ontmoeting

concept

Lies Van Assche

Sommige nieuwkomers brengen vanuit hun thuisland waardevolle textielambachten mee, die van generatie op generatie zijn doorgegeven. DOEK ontwikkelde hiervoor een traject dat het werken met nieuwkomers en de focus op textiel in een breder cultureel kader plaatst:
globaal en lokaal ambachtelijk textiel talent, onzichtbare ‘living human treasures’ in de stedelijke omgeving, wordt zichtbaar gemaakt en de ontroerende schoonheid en rijkdom van dit textielambacht in de verf gezet. We borduren verder op dit talent en laten hun bijzondere handwerktechnieken aanknopen bij de rijke traditie van het Vlaams immaterieel cultureel erfgoed en het in contact te brengen met het erfgoed-en kunstenveld.
We doen dit door concepten te ontwikkelen die inzetten op ontmoeting, overdracht en op uitwisseling van kennis en technieken.
In een ontmoetingsatelier komt mondiaal en lokaal  textieltalent samen om kennis, vaardigheden en verhalen te delen. Hierbij staat vooral de kwaliteit van de ontmoeting centraal. Op deze manier oefenen nieuwkomers Nederlands, breiden ze hun sociaal netwerk uit. We ontwikkelen tijdens deze ontmoetingsateliers ook verschillende pedagogische trajecten voor de ambachtslieden voor het optimaal doorgeven van deze bijzondere ambachtelijke technieken in workshops

Tijdens ontmoetingsateliers  brengen we deze ‘Living Human treasures’ ook in contact met kunstenaars en designers die openstaan voor een interactieve dialoog, waarbij wederzijdse besmetting kruisbestuiving kan leiden naar nieuwe artistieke of social -design concepten.We blijven steeds actief op zoek gaan naar  onzichtbare ‘living human treasures’ in de stedelijke omgeving.