DOEK EN DE WERELD (under construction)

In een wereld in verandering gaat DOEK relaties en connecties aan met gelijkgezinde organisaties en individuen. We delen kennis en expertise, in de overtuiging dat we gemeenschappelijke waarden delen en we elkaar wederzijds verrijken en inspireren.

LANDSCHAP

Door artistieke en social-design processen en methodieken aan te reiken met een actieradius binnen diverse sectoren (podiumkunsten, beeldende kunsten, design, erfgoed en mode) en bruggen te bouwen naar niet-culturele domeinen (werk en sociale en economie, welzijn en samenleving, ondernemen en innoveren, inburgering en integratie), neemt DOEK een unieke positie in binnen het brede cultuurlandschap.

PRESENTATIES

Er zijn de laatste jaren vanuit diverse hoeken veel positieve reacties op de projecten van DOEK gekomen. We werden opgepikt door heel uitéénlopende organisaties als good practice en gaven reeds verschillende presentaties.

 

Het klein verzet

Unesco

Greentrack

Flanders Fashion Institute, Fashion Flow,

 

Stadslab 2050

Cultuurmanagement UA 

INSPIRATIE

In Koploper (magazine over duurzaam ondernemen in Vlaanderen): een artikel over het project Van hoteluniform naar kelnerschort.