Collective Wisdom Sessions

van januari 2021 tot 30 juni 2021

2021

kunstenaar

Lies Van Assche

partners 

MoMu Antwerpen

met steun van

Stad Antwerpen

Vlaamse Overheid

De Collective Wisdom Sessions (CWS) is een experimentele methodiek van DOEK. Aan de hand van 6 artistieke vraagstellingen stellen we een meerstemmige groep individuen (kunstenaars, ontwerpers, makers, ambachtslieden, denkers, experts, onderzoekers uit verschillende sectoren en of met verschillende achtergronden) samen, die eenzelfde onderwerp vanuit een andere invalshoek benaderen.

 

Vaak zijn deze partijen zich niet bewust van het feit dat hun kennis elkaar aanvult. Deze bewustmaking maakt deel uit van de eerste stap binnen het project: mensen vanuit verschillende richtingen connecteren en samenbrengen. 

 

Het onderwerp wordt aangestuurd door een aanstoker: een persoon of duo, die de nood voelt om over een thema een meerstemmige groep samen te brengen. De CWS zijn expliciet géén expertentafels.

Het doel? Geen consensus of afgerond verhaal, wel een opening in gesprekken waarin kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden. De tweede stap is de ontmoeting faciliteren en een veilige dynamische omgeving creëren om deze kennis en ervaringen te delen. Dit is de taak van de moderator.

 

Deze ontmoetingen zijn bedoeld om collectief te denken, doen en praten met als doel collectief te leren en zo tot nieuwe collectieve wijsheid te komen. Wederzijdse kruisbestuiving tussen alle deelnemers zal leiden tot nieuwe inzichten en vormt uiteindelijk  de voedingsbodem voor nieuwe artistieke, social-design, sociaal-artistiek en of innovatieve concepten en/of projecten, die maatschappelijke transitie willen brengen. Hierdoor liggen Collective Wisdom Sessions op de snijlijn tussen kunst, onderzoek en filosofie. De kunstenaar neemt in dit experimenteel leerproces de rol op van motor van systemische en sociale verandering.

 

CWS is een vorm van een open, gedeeld artistiek proces: een co-productie.

Verschillende kunstenaars leggen de afgelegde weg van de groepen per vraagstelling vast in een artistieke, persoonlijke infographic.

 

Centraal in de CWS staat “reciprociteit”: gelijkwaardige wederkerigheid. 

Het resultaat van dit gezamenlijk denkproces ligt volledig in handen van de groep, en zal later in de vorm van Collective wisdom Days aan een groter publiek worden voorgesteld. 

De 6 thema’s zijn: